ASTİGMAT NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Astigmat; gözün ön saydam tabakası (kornea)’nın ehipzoid olması halidir. Astigmat olmayan
gözlerde bu tabaka (kornea) küreseldir.

Astigmatlı gözlerde bakılan objenin görüntüsü makulaya (sarı nokta) düşmez. Objenin
görüntüsünün bir kısmı makula arkasına, bir diğer kısmı ise makula önüne düşer. Bu nedenle
bulanık, flu görüş olur.

Astigmat olmayan gözlerde odak noktası bir tanedir. Astigmatlı gözlerde odak noktası birden fazladır.
Bu nedenle görüntü karışır, bulanıklaşır. Astigmat olmayan gözlerde bakılan objenin görüntüsü tam
anlamıyla makulaya düşer. Böylece net görüş sağlanmış olur.

Astigmat oluşumu doğumsaldır. Genetik etkenler ön plandadır. Genellikle gelişim sürecinde ilerleme
gösterse de 18 yaşından sonra değişim göstermez.

 

Nadir olarak astigmata yol açan sebepler ;

  • Korneanın (saydam tabaka) travmatik yaralanmaları
  • Göz kapağı düşüklüğü
  • Viral göz enfeksiyonları
  • Piterjium (göze beyaz tabakanın yürümesi, halk dilinde it dirseği hastalığı)
  • Göze uygulanan cerrahi müdahaleler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Erken çocukluk döneminde ileri astigmatlı hastalarda tedaviye 5-8 yaş arasında başlamazsa kalıcı
göz tembelliği (ambliopi) ile sonuçlanabilir. Aynı sebeple gözlerde kayma (şaşılık) ile de karşılaşılması
muhtemeldir.Genellikle ergenlik – genç erişkinlik döneminde keratokonus (korneanın konikleşmesi) hastalığı
gelişmesi astigmatlı hastalarda göz ardı edilmemelidir. Keratokonus hastalığı tedavi edilmezse ileri derecede
görme kaybıyla seyreden bir tablo oluşturur.

Astigmat olan bireyler de tedavi öncesi veya yetersiz tedavide bir takım bulgulara rastlanır ;

  • Bulanık görme. Hem uzak görüş, hem de yakın görüş bozulmuştur.
  • Okurken satır atlama
  • Gözleri kısarak bakma
  • Televizyon seyrederken, kitap okurken, bilgisayar kullanırken yakınlaşma ihtiyacı
  • Gece görüşün gündüz görüşünden daha az olması.