KURU GÖZ NEDİR?

GÖZ KURULUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kuru göz sendromu ya da diğer adıyla Göz kuruluğu göz yaşının yeterli üretilememesi, gözyaşının

yeterli kalitede olmayışı ile göz üzerinde nitelik bir tabaka oluşturamayışı sonucu oluşan

rahatsızlığın adıdır. Kuru göz rahatsızlığı özellikle endüstriyel toplumun gelişimi ile birlikte insidansı

(görülme sıklığı) artmış olan bir rahatsızlıktır. Kuru göz hastalığının teşhisi ve tedavisi için bir göz

hastalıkları ve cerrahisi uzmanının muayenesi gereklidir.

KURU GÖZ VE GÖZYAŞI

Gözyaşı %97.8 su, %0.9 sodyum klorür ve %0.4’ü proteinden oluşan, (globülin, albümin vb.)

vücut sıvıları ile aynı ozmotik basınca sahip sıvıdır. Gözün nemlenmesini sağlamaktadır.

Göz, gözyaşı ile düzenli bir şekilde yıkanmaktadır. Ayrıca göz yüzeyinde oluşabilecek herhangi

bir enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmakta, göz yüzeyine gelen parçacıkların adezyon

kuvveti ile göz yüzeyine yapışmasını engellemektedir.

GÖZ YAŞI KURULUĞU NASIL OLUŞMAKTADIR?

Günümüz toplumunda gerek sera gazlarının etkisi, gerek soluduğumuz havanın kalitesizleşmesi,

gerek sanayi toplumu olmamızın yarattığı olumsuz sağlık koşulları ile gözyaşı bezimiz nitelikli

bir göz yıkaması yapamayabilmektedir. Kuru göz sendromu ya da halk arasında göz kuruluğu olarak

bilinen rahatsızlık ileri yaş döneminde ve masabaşı bilgisayar başında yoğunluklu iş yapan bireylerde

daha sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır.

Özellikle menapoz sonrası kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Gelişmemiş ülkelerde A vitamini

eksikliğine bağlı kuru göz vakaları gözlemlenmiştir. Ayrıca antihistaminikler, betablokorler

ve diüretiklergibi ilaç gruplarının kullanımı kuru göz rahatsızlığının gelişmesine neden olabilmektedir.

GÖZYAŞI KURULUĞUNUN SEMPTOMLARI (BELİRTİLERİ) NELERDİR?

Kuru göz sendromunun kişinin kendisinin de anlayabileceği belirgin belirtileri vardır.Bunlar;

  • Gözde batma hissi ve yanma hissinin gelişmesi
  • Göz içinde ve çevresinde viskoz, yoğun ve akışkan bir sıvının olması
  • Göz içinde kızarıklık
  • Kontakt lens kullanılıyorsa lens kullanımında batma hissinin artışı
  • Bazı dönemlerde aşırı yaşarma ve yorgunluk hissinin oluşması

KURU GÖZ RAHATSIZLIĞININ TEŞHİSİ

Kuru göz (göz kuruluğu) schirmer testi ile ölçülmektedir. Schirmer testi göz hastalıkları ve cerrahisi

uzmanı hekimince yapılabilmektedir. Genel olarak 10 milimetre ve üstü hastalarda kuru göz

varlığından söz edilmezken, 5 milimetre ve daha düşük sonuçlarda kuru göz varlığından söz

edilebilmektedir.Kuru göz rahatsızlığının tam teşhisi için bir göz hekiminin kontrolü önemlidir.

Göz yaşı kırılma zamanı da gözyaşı kuruluğu teşhisi için bilinen yöntemlerdendir. Boyar madde

damlatılması ile hemen belirgin kurulukların oluşması kuru göz açısından pozitif sonucu

(hastalığın varlığını) ortaya koymaktadır.

KURU GÖZ / GÖZYAŞI KURULUĞU İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Gözyaşı kuruluğunun tedavisi için en çok kullanılan yöntem, suni gözyaşı preparatlarıdır.

Bu göz damlaları gözyaşı ile aynı ozmotik basınca sahip ürünlerdir ve gözyaşını göz içinde

taklit ederler.

Bu sayede göz içi sunu gözyaşı damlaları ile istenilen sıvı yoğunluğuna ve nemli ortama ulaştırılmış

olmaktadır. Suni gözyaşı seçimi sizin bireysel özelliklerinize ve hastalığınızın durumuna uygun olarak

göz hekiminiz tarafından belirlenmelidir. Günde kaç kez ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi de yine

hekiminiz tarafından belirlenmelidir.

Diğer yöntemler arasında göz yaşının korunması için gözün buruna aktığı kanalın tıkanması

vb. yöntemler de uygulama konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca kuru göz hastasının kendini

klima,soba, sigara gibi çevresel etkenlerden koruması da gerekmektedir.

Kuru göz ya da Gözyaşı kuruluğu için Fer Tıp Merkezi ile iletişime geçin.

Kuru göz ya da Gözyaşı kuruluğunun teşhisi ve tedavisi için 0 530 877 92 00 numaralı telefondan

Fer Tıp Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.