Tedavilerimiz / GÖZ HASTALIKLARI

Dilediğiniz an 0 (236) 613 61 29 • 0 (236) 612 42 00 nolu numaradan tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz...

Katarakt Tedavisi

tedavİ özellİklerİ tedavİ vİdeosu

Katarakt Tedavisi

Katarakt; gözümüzün doğal merceğinin (lens) saydamlığını yitirmesidir. Her yaşta görülebilir. Sıklıkla görülen türü 55 yaşından sonra yaşa bağlı katarakt olarak karşımıza çıkar.
Katarakt tedavisi ilaçlarla mümkün olmadığından cerrahi (FAKOemülsifikason) operasyonu  gereklidir.

Kataraktın Belirtileri

Bulanık görme, puslu görme, kirli bir camın arkasından bakıyormuş hissi, Gözlük kullanma ihtiyacı oluşması, Yakını göremeyen kişinin gözlük ihtiyacı duymadan yakını görebilir hale gelmesi, (ikinci bahar) Işık hassasiyeti

Ayrıca bazı katarakt tipleri göz tansiyonunda artışlara yol açarak glokom gelişmesine neden olabilir.

Katarakt Ameliyatı

Günümüzde katarakt cerrahisinde iki teknoloji destekli yöntem ön plana çıkmaktadır;

– Fakoemülsifikasyon

Dünyada gelişmiş ülkelerde en sık kullanılan yöntemdir. Ultrasonik ses dalgalarıyla katarakt dokusunun eritilmesi prensibiyle çalışır. FAKOemülsifikasyon tekniğinde göze yaklaşık 2,5 mm korneal kesi yapılır ve göze dikiş atılmaz. Cerrahın tecrübesine ihtiyaç olan bir yöntemdir.

Katarakt operasyonları yapılırken üzerinde düşünülüp iyi karar verilmesi gereken bir durum da gözün içinden çıkarılan merceğin (lens) yerine takılacak olan yapay merceğin (lens) seçilmesidir.

Özel Fer Tıp Merkezinde yaklaşık 10 yılda 10 binin üzerinde katarakt operasyonu yapılmıştır. Kullandığımız tüm lensler FDA onaylı ve CE belgelidir.

Katarakt cerrahisinde temel hedef hastanın sağlığına kavuşturulmasıdır. Bununla beraber hastanın iş ve sosyal yaşantısına, günlük aktivitelerine ve hobilerine yönelik olarak mercek (lens) belirlenmesi gerekmektedir. Hastalara çok odaklı (bifokal, trifokal, multifokal) mercekler (lens) kullanılarak uzak ve yakın görmeler gözlüksüz sağlanabilmektedir.

Mercek (lens) seçimi yapılırken günlük yaşantıyı kolaylaştıracak tercihlerde bulunulabilir. Örneğin; gece görüş kalitesini arttıran mercekler (lens) özellikle gece araç kullanımı yoğun hastalarımızda tercih ettiğimiz merceklerdir (lens). Ya da günün çoğunluğunu dış ortamda geçiren, güneşe maruz kalan hastalarda UV (Ultraviyole) filtreleri özellikle önerilir. Ofis ortamında aydınlatma ve bilgisayar kullanımında ise antirefle filtreler önem kazanırlar.

Bu mercekler (lens) göz içine yerleştirildiğinden dolayı karar süreci, hastanın beklentilerinin karşılanması operasyondan bile öncelikli hale gelmektedir.

KATARAKT OPERASYONLARINDA FAKOEMÜLSİFİKASYON YÖNTEMİ

Günümüzde insanlara uygulanan ameliyat prosedürlerinden en yaygını hiç şüphesiz katarakt ameliyatlarıdır. Gelişen teknolojik imkanlarla iğnesiz ve dikişsiz olarak tabir edilen Fakoemilsüfikasyon yöntemi yaygın olarak katarakt cerrahi prosedürlerinde yer almaktadır.

– FAKOEMÜLSIFIKASYON YÖNTEMİ

Kataraktlı sertleşmiş merceğin ultrasound (ses) dalgalarıyla parçalanıp sıvı yardımıyla gözden uzaklaştırılması prensibine dayanır. İleri Fakoemülsifikasyon teknikleri üzerine kendisini geliştirmiş hekimler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Uygulama dikiş gerektirmez ancak 2,5 mm’lik cerrahi kesiler bıçak kullanılarak açılır.

Katarakt Ameliyatında Hangi Mercekler (Lens) Kullanılır?

FAKOemülsifikasyon, cerrahisinde işlevini yitirmiş doğal mercek (lens) gözden alınarak yerine yapay göz içi mercek (lens) yerleştirilir.

Sadece uzak mesafeyi görmemizi sağlayan merceklere (lens) monofokal (tek odaklı) , uzak ve yakını görmemizi sağlayan merceklere bifokal (iki odaklı), uzak, orta ve yakın mesafeyi görmemizi sağlayan merceklere trifokal (üç odaklı) mercekler denir. Bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) mercek (lens) uygulamaları gözlüksüz yaşama olanağı sağlar.

Hastaların göz yapılarına ve yaşam tarzlarına göre hangi tür merceğin (lens) kullanılacağına karar verilir.

  WhatsApp İletişim