MİYOP NEDİR?

Gözün optik eksenine gelen ışın demetinin retina (ağ tabaka) önünde odaklaşmasına miyopi adı verilmektedir.
Halk arasında miyopi, uzağı iyi göremeyen bireyler için kullanılmaktadır.

Işın demetinin gözün içine girdiğinde, ağ tabakanın önünde oluşan görüntünün ancak dağılım çemberi retina üstüne
düşeceğinden kişi görüntüyü bulanık olarak görmektedir.

MİYOP TÜRLERİ NELERDİR?

Miyopi temel sınıflandırmada üç türde klinik olgularda gözlemlenmektedir.
1 – Eğrilik miyopisi
2 – Kırıcılık miyopisi
3 – Eksen miyopisi

1-EĞRİLİK MİYOPİSİ

Kornea eğriliğindeki 1 milimetrelik değişiklik 6 diyoptrilik miyopiye neden olabilmektedir. Keratokonus ve kornea
ektazileri gibi rahatsızlıklar eğrilik miyopisine neden olabilmektedir.

2-KIRICILIK MİYOPİSİ

Diyabetes melllitus (şeker) hastalığında, farklı metabolik bozukluklara bağlı rahatsızlıklarda metabolik bozukluklara
bağlı olarak, kataraktın başlangıcında gözün doğal merceğinin kırıcılık indeksi artabileceğinden miyop oluşabilmektedir.

3-EKSEN MİYOPİSİ

Gözün ön ve arka ekseni normale göre daha uzun olduğundan görüntü ağ tabaka önünde oluşmaktadır.
Pratik yaşamda görülen en sık miyopi türüdür. Eksen miyopisi basit ve patolojik olmak üzere iki sınıfta
incelenmektedir.

BASİT MİYOPİ

Basit miyopide, miyopi derecesi 6 diyoptriden az olmaktadır. Genellikle 6-18 yaşları arasında başladığından bu tür
miyopiye okul çağı miyopisi de denilmektedir. Miyopi başladıktan sonra 3-4 yıl ilerleme göstermektedir ve sonra
duraklama yaşanabilmektedir.Miyopinin ilerleyişi üzerine yapılan araştırmalar başlangıç yaşının ilerleme üzerinde
rolü olduğunu göstermiştir. Çoğu olguda, genellikle miyopi derecesinin artması, göz küresinin ön – arka ekseninin
uzamasına bağlı olarak 3-4 yıl devam edebilir.
Bundan sonra duraksama olursa da kesin değildir. Ancak 21-22 yaşlarından sonra göz küresinin uzaması
duracağından basit miyopinin ilerlemesi de duracaktır.

Genetik etkenler basit miyopinin önemli nedeni olarak bilinmektedir. Genellikle küçük miyopilerde domanint (baskın)
genetik geçiş,orta derece basit miyopilerde resesif (çekinik) geçiş dikkati çekmektedir.Hastaların tıbbi öykü
anlatımında uzağı net görememekten şikayetleri olmaktadır. Ancak göz kapaklarını kıstıklarında ağ tabaka (retina)
üzerindeki dağılım çemberini daralttıkları için, hastalar gözlerini kıstıklarında daha net bir görüş elde ettiklerini ifade
etmektedirler. Göz muayenesinde ilk dikkati çeken uzağı görme yeteneğinin çok azalmış olmasıdır. Uzak görme
keskinliği miyopi derecesiyle orantılı olarak azalmıştır.

PATOLOJİK MİYOPİ VEYA MİYOP HASTALIĞI

Genellikle 7 diyoptrinin üzerindeki miyopi olgularıdır. Farklı komplikasyonlar ile (rahatsızlıklar) kendini
gösterebilmektedir.Gözün kornea eğriliği azalmış olabilmektedir. Göz bebeğinde (pupilla) göz küresinin ön-arka
ekseninin fazla uzamasından dolayı fazla uzamasından (supertraksiyon) ağ tabaka olan retina dokusu göz
bebeğinin nazal (burun ile ilgili olan) bölgesini örter ve damarlar burun ile ilgili kısımdan bir kıvrım yaparak
optik sinirden çıkarlar. Patolojik miyopi gözün pek çok bölgesini etkileyebilmektedir.

Miyopi tedavisi için Özel Fer Soma Tıp Merkezi ile iletişime geçin. Miyop teşhisi, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi
Uzmanı bir Hekimin Göz Muayenesi ile gerçekleştirilmektedir. Bireyler uzağı görememe olarak ifade ettikleri miyop
olgusunda kesin teşhis için mutlaka göz hekimi kontrolünden geçmelidirler. Sizlerde miyop tedavisi için
0530 877 92 00 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.