Çağımızda önemli sorunlarımızdan biri de yakın görme kaybıdır. Sağlıklı, gözlerinde kırma kusuru (miyopi,
hipermetropi,astigmatizm) olmayan insanlarda 40 yaş civarında yakını görmede zorluklar başlar.

Son yıllarda refraktif laserlerle gözlükten kurtulma uygulamaları yaygınlaşmıştır. Ayrıca çok odaklı göz içi mercek
(multifocal intraocular lens) uygulamalarıda yakın görmemizi sağlayan bir başka laser uygulamasıdır.

YAKINI GÖREMEME (PRESBİYOPİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

En basit presbiyopi tedavisi çözüm yakın gözlüğüdür. Uzak görme bozukluğu olanlar yakın ve uzak iki gözlük
veya multifocal (çok odaklı) gözlük kullanmak durumundadırlar.

Multifocal (çok odaklı) günlük kontakt lens kullanımı da bir alternatif olabilir.

YAKINI GÖREMEME (PRESBİYOPİ) AMELİYATLA DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Yakını görememe (presbiyopi) tedavisinde çeşitli cerrahi uygulamalar ve laser uygulamaları kullanılmaktadır.
Kişiye özel tedavi prosedürleri beklentiler nispetinde belirlenmektedir.

– MULTIFOCAL GÖZ İÇİ MERCEK

Bu uygulama en sık uygulanan yakını görememe cerrahi prosedürüdür. FAKOemülsifikasyon (Ultrasound ve 2,5
mm’lik cerrahi kesi ile uygulanabilir.

FAKOemülsifikasyon yönteminde doktorun cerrahi tecrübesi önem kazanmaktadır. Özel Fer Soma Tıp Merkezimizde
Tecrübeli doktorlarımız ile 10 bini aşkın FAKOemülsifikasyon cerrahisi yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.